miscare sindicala

ISTORIC


Primele forme de organizare apar la mijlocul sec. al XIX-lea sub forma unor asociații de întrajutorare la care participau și elemente patronale.
  • Între anii 1868-1872 au luat ființă asociații muncitorești la Reșița, Timișoara, Oradea, Oravița, Brașov, Arad, Sibiu și Cluj.
  • În 1872 se înființează la București Asociația generală a tuturor lucrătorilor din Romania.
  • Începând cu 1890 apar sindicatele muncitorești.
  • În 1906 se crează Comisia Generală a Sindicatelor din Romania.
  • Între anii 1922-1928 s-au înregistrat 3.329 conflicte colective de munca și s-au încheiat peste 1.500 contracte colective prin care au fost recunoscute drepturile la concedii plătite, repaosul duminical, protecția muncii, asigurări sociale.
  • În 1919, sindicatele din ramura cuprindeau peste 200.000 de membri. În perioada comunistă, sindicatele erau organizate ca o uniune, cuprinzând salariații întreprinderilor din cele 3 ministere: metalurgie, construcții de mașini, electronică și electrotehnică, fiind subordonate partidului comunist și deturnate de la scopul și atribuțiile lor.


CREAREA FEDERATIEI SINDICATELOR DIN CONSTRUCȚII DE MAȘINI (FSCM) 


Revoluția din Decembrie 1989 a creat, pentru prima oara dupa 45 de ani de dictatură comunistă, posibilitați reale pentru organizarea sindicatelor, pe baza liberei asocieri, a liberului consimțământ.
La 7 februarie 1990, un grup de inițiativă din întreprinderile: VENTILATOARE București, UNIO Satu Mare, UZINA MECANICĂ Bacău, ICM Caransebeș, lOB Balș, ICM Bocșa, RULMENȚI Bârlad, AUTOTURISME Pitești și altele - au pus bazele Federației noastre, Federația Sindicatelor Libere din Construcții de Mașini. 
La 30 martie 1990 a avut loc conferința de constituire, luând, astfel, ființă prima federație sindicală de ramură de după Revoluția din Decembrie 1989. Cei 246 de delegati prezenti la Conferinta, repre- zentând 146.560 de membri de sindicat din 52 de sindicate, au adoptat statutul și programul de acțiune și au ales prin vot universal și secret organele de conducere.

© 2012 F.S.C.M
web design - MWS Design